Nová esence CALOPHYLLUM - aktivuj své vůdčí schopnosti, odolnost a sílu jít v životě správným směrem...

30

Popis

CALOPHYLLUM - nová podpora lidstvu "jít cestou vyšších zákonitostí a využívat své silné stránky ve prospěch celku"

                         Zde tedy informace o Calophyllu přímo od Iana Whita : 

Calophyllum v řečtině znamená krásný list a jeho nápadné tmavě zelené listy jsou také velmi tvrdé - mohou vydržet - znak síly a výdrže jít svou cestou...

Calophyllum pracuje na větším obrazu. Vidí vnitřně, co se děje kolektivně a co je ještě potřeba vykonat pro tebe a také skrze tebe pro společnost a společné dobro.

Vyjadřuje se více v pozitivním než negativním stavu. Používá se k posílení pozitivních aspektů a ke skutečné aktivaci inspirativního vedení a k přijetí své síly.

Zajímavostí je, že při výrobě mateřské tinktury jsem u paty stromu našel starou vymytou velkou pochodeň. Obrovská synchronicita, protože pochodně osvětlují a ukazují cestu.

      Umožňují vám vidět a vědět, kam jdete - přesně tak pracuje CALOPHYLLUM

    Také jsem obdržel jsem své poslední poselství od dévy stromu, které znělo: "Najdi svůj hlas".

Jak jsem již napsal, Calophyllum je velmi důležitou esencí pro tuto dobu. Nikdy nebylo důležitější, aby si lidé, zejména mladší generace, uvědomily, co se skutečně děje, a našly svůj hlas v oceňování a ochraně životního prostředí, ve vyjadřování našich suverénních práv svobody a odolávání tlaku před  globálním totalitním režimem, který upřednostňuje elitu.

Takže hlavní otázkou pro nás dnes je, zda se chci ohlédnout a říci: "Byl to pohodlný život"? Nebo se chci ohlédnout a říct: "To byl život, na který jsem byl hrdý?"

CALOPHYLUM tě totiž povede skrze komfortní zónu, přes kterou  většinou vede ta správná cesta tvé duše...

                                  Jak na nás volá Calophyllum?  "No tak, tohle je cesta, jdeme!"

Pozitivní přínos

 • Pružnost
 • Vůdcovství
 • Plné spojení s duchem
 • Jasný orientační smysl
 • Inspirace a podpora ostatních
 • Silný smysl pro morálku
 • Integrita

Calophyllum je pro tebe, pokud prožíváš tyhle negativní stavy:

 • Pochybování o svých schopnostech a vůdcovství
 • Nedostatek odhodlání
 • Raději zůstat ve své komfortní zóně
 • Čekání na to, až ostatní povedou a jednají

ZDE NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ PŘI HLEDÁNÍ STROMU A VÝROBĚ TINKTURY : 

Calophyllum toleruje všechny druhy půdy; pobřežní, písčité, jílovité a dokonce degradované. Často se nachází podél pobřeží, je odolný vůči cyklónu.

                                  To vše naznačuje jeho obrovskou odolnost a sílu.

Krásná, voňavá vůně květu je jako jemná oranžová neroli a je velmi opojná a povznášející. Pět květů s okvětními lístky je krásných, čistě bílých a má až 240 zlatých tyčinek uprostřed. Zlato se vztahuje k vyšší moudrosti, zatímco pět v numerologii je o svobodě. To je jistě oblast, kde potřebujeme již vedení vyšších principů. Po čtyřech letech vynucených mandátů, kde bylo tolik našich osobních svobod odebráno, je na čase vzít svou sílu do svých rukou.

                    Pomáhá člověku rozvíjet a aktivovat své vůdčí schopnosti.

Konstituční typ této Esence je velmi nadšený, má silné spojení s Duchem, což lidem užívající esenci  dává jistotu, že vědí, kam jdou a co by měli dělat. Stejně jako větve, které se vynoří poté, co byly pohřbeny pod pískem, nic je nezastaví. Mají obrovskou odolnost, odhodlání a soustředění.

Esence je určena pro všechny, kdo touží jít cestou srdce a vyšších principů : 

Jsou to inspirativní lídři. Nejenže chtějí ukázat cestu, ale chtějí se sjednotit a přivést s sebou ostatní. "No tak, tudy je cesta, jdeme!" je jejich jasné volání. Starají se o ostatní a chtějí to nejlepší pro všechny. Mají silný smysl pro morálku, co je správné a budou za to bojovat. Mají prastarou, silnou, divokou, bojovnou energii a nedovolí, aby jim něco stálo v cestě v tom, kam jdou. Jsou to velmi pozitivní, soustředění lidé.

Nejde jen o to, že jdou dopředu, mají velký zájem o ostatní a chtějí s sebou přivést všechny.

Strom, který jsem si vybral, aby esence vznikla, rostl nejblíže ke břehu než jakýkoli jiný strom na celé pláži. Tím symbolizuje, že je průkopník, vůdce, ukazuje cestu – následuj mě.

Na květinových hroznech, je jeden květ úplně samotný na samém vrcholu - značí vůdce a dále podél stonku má pupeny a květy, které se vyskytují ve dvojicích přímo proti sobě.

      To svědčí nejen o vůdci, ale také o aspektu podpory, komunity a spolupráce.

Ester, holandská psychiatrička, když viděla tento aspekt, poznamenala, jak by to mohl být velmi dobrý lék na uzdravení a sjednocení polarity v komunitách, které jsou dnes tak výrazné na mnoha úrovních, ať už politické přesvědčení, pro a proti očkování atd.

Na každém stonku může být 5 až 15 květů.

Samotné stromy jsou velmi velkolepé svými lesklými, tmavými, zelenými listy a mohou dosáhnout výšky 25 metrů. Tato oblast, kde jsem je našel, je docela velkolepá, je to místo, kde deštný prales sestupuje, aby se setkal s oceánem a Velkým bariérovým útesem. Obě místa jsou světovým dědictvím a je to jediné místo na světě, kde máte dvě taková místa vedle sebe.

Měl jsem velké štěstí, že jsem narazil na jeden strom, který byl zajímavý tím, že vyčníval nejdále od deštného pralesa a nejblíže k oceánu a který měl mnoho kvetoucích květin. Jinak bych musel čekat dalších 12 měsíců, než bych byl schopen tuto esenci vytvořit, protože jiné stromy měly jen velmi málo květů a položených velmi vysoko.

Můj strom, stejně jako mnoho Calophyllums, je neuvěřitelně odolný s mnoha větvemi pokrytými pískem na několik metrů, které se znovu vynořují z písku a stoupají dopředu směrem ke břehu.

A proto jednou z vlastností této esence je, že nic nebude stát v cestě tomu, kam jdeš.                                           

                                 Vždy máš sílu vynořit se a jít dál cestou srdce...

                                     Přeji krásné posuny s kytkou Calophyllum

                                                             s láskou Vaiana

Mohlo by se Vám také líbit

Tomáš Humhal
cross