Smluvní podmínky

Smluvní podmínky
Všechny produkty nabídnuté na webových stránkách www.vaiana.cz jsou nabídnuté s doporučeným finančním ohodnocením - neboli darem.
Doporučené finanční ohodnocení - nazývaným též darem, může a nemusí být ve stanovené výši zaplaceno ve prospěch dávajícího.
Je svobodnou vůlí přijímajícího, zda doporučený finanční dar za produkt přijímající uhradí ve prospěch dávajícího.
Je svobodnou vůlí přijímajícího, v jaké výši finančního daru či jiného daru ohodnotí produkt dávajícímu.
Dávající se vzdává práva doporučenou výši finančního daru od přijímajícího jakýmkoli způsobem vymáhat.
Tomáš Humhal
cross