ISSIS - Bohyně léčení minulosti

20. 4. 2020

POSELSTVÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Život mi opět ukázal a potvrdil velmi hlubokou moudrost „vím, že nic nevím“.

Lidská pýcha někdy mívá obrovské rozměry, které si neuvědomujeme. Učím se, že nikdy není konec…jen konec něčeho, nikoli všeho. Jakmile vyšplháme na vrchol jedné hory, nalezneme se na úpatí další hory. A tohle se mi stává často….což je v naprostém pořádku.

Když už jsem si myslela, jak jsem si některé programy „vyléčila“, jakoby se odkryla ještě hlubší vrstva a upozornila mě na to, že to tak vůbec není. Volaly „jsme stále tady“, ještě hlouběji, než sis myslela. A tak jsem si odprožila hluboké emoce spojené s těmito nefunkčními programy. Ale jelikož už jsem zdolala několik hor, už mě to nevyvedlo až tolik z míry…už jsem na to byla silná, připravená a dá se říct, že poprvé jsem tento propad do hlubin své duše prožila s důvěrou, že vše, co se děje, je naprosto pořádku. Čím více hor zdoláte, tím více se přibližujete sami sobě, tím pádem Vesmíru v sobě.

Otevřela se témata, která pociťuji na kolektivní rovině, jako svoboda versus připoutanost, strach z nedostatku, své hranice, odpor – jakýkoli, musím něco dělat, aby mi bylo dobře, musím udělat hodně, abych byla finančně ohodnocena. Možná si všímáte, že se i vy dotýkáte témat hmotného života, hojnosti, živobytí, sexuality…a to je pořádku…protože tohle vše, se nyní uzdravuje na velmi hluboké úrovni.

Včera nadešlo zhmotnění inspirace, kterou oplývám měsíc, namalovala jsem Matku Marii. Při ztvárňování její velkoleposti, mi přicházely informace…stále dokola…VŠE JE SE VŠÍM PROPOJENÉ. Také ke mně promlouvala BOHYNĚ ISSIS, jejíž léčivá energie již existuje ve formě vysokovibračních esencí. Issis můžeme považovat za předobraz Matky Marie.

Jelikož se mi otevřela témata, která jsem si myslela, že již mám odprožitá, jsem se otevřela vedení existence a naslouchala. Přišla informace o pomoci nejen mně, ale i vám. Odpověď je ISSIS.

Ráda pracuji s květovými esencemi, ale tentokrát mi přišlo jako doporučení pro následující období užívat vysokovibrační esenci ISSIS. Pojďme si o ní něco povědět…

Esence vznikla v meditaci spojením zakladatele Iana Whita s Bohyní Issis a to na posvátném místě v okolí pyramid v Egyptě.

BOHYNĚ ISSIS a její energie dokáže transformovat hluboké emoční bloky v podvědomí a proměnit je v lásku. Léčí minulost svou ženskou péčí a láskou. Je to životodárná ženská síla, která vede člověka ke spiritualitě…postupně odhaluje a léčí hluboká zranění na duši z minulosti a tím vás jemně přibližuje k sobě samému a tím pádem k poznání blaženosti, hojnosti, moudrosti, pochopení jednoty.

Rozpouštěním emočních traumat vás napojuje na vaši intuici…která je v životě člověka naprosto nepostradatelná, protože jen s napojením se na intuici znáte odpovědi. Víte, jak se v jaké situaci zachovat, dokážete se jednodušeji rozhodnout, prostě „víte“, co je pro vás dobré a co ne.

ISSIS je průvodkyní, která vás povede od nižších úrovní vědomí postupně do vyšších úrovní vědomí jemně, s láskou, s hlubokým poznáním co a proč se vám děje to, co se děje. Tím vyjdete z chaosu a neporozumění do klidu a nadhledu.

Ve vnitřním životě vám umožní přístup k vyšším láskyplným emocím, pocítíte touhu, lásku, soucit. Což naše planeta teď potřebuje nejvíce. Přichází jako Matka všech a touží nám pomoci. Ukazuje duchovní cestu a každému člověku umožňuje, aby ve svém nitru pocítil spojení se s Bohem, Vesmírem, energií lásky a tvořivosti.

ISSIS je ochránkyní a léčitelkou pro všechny, kdo se na ní obrací. A jelikož je vše propojené, došla ke mně předat poselství skrze Matku Marii.

ISSIS : konejte dobro, chápejte vše s klidný srdcem. V případě nesnází a točení se v začarovaném kruhu emocí, se na mě kdykoli obracejte, přišla jsem ve formě esencí pomáhat tomu, kdo si přeje pomoci. Jsem vaší vyslyšenou modlitbou, jsem vaší šancí. Objímám vás všechny stále každý den. Miluji vás bez rozdílu, všichni jste dokonalí, všichni jste láskou a zasloužíte si žít v radosti, porozumění a hojnosti.

Buďme tedy jako bohyně ISSIS, která je mocnou Bohyní Matkou, vládkyní Vesmíru a léčitelkou. Obraťme list a na tento nepopsaný list si nalinkujme novou ideu, v souladu s pravdou, s intuicí a s citem, s nadšením se rozhodněme pro dodržování vesmírných zákonů a principů přírody. To znamená: nepopírat vyšší Já, opustit staré vzorce a jako bohyně Issis uvědomovat si královskou moc v sobě. Milujme svou rodinu i svou zem, osvěžme v sobě mateřský princip ochránkyně dětí – bohyně Issis.

Ochraňujme jeden druhého jako své děti, starejme se o sebe navzájem a využívejme pomoc těch, kteří nám ji nabízí. Existuje tolik možností, jež vnímám jako velká požehnání, vidíte je?

Další informace zde :https://www.vaiana.cz/produkt/issis/

S láskou a navždy v náručí Bohyně ISSIS...

Vaiana

Tomáš Humhal
cross