ŽENSTVÍ Z NOVÉHO POHLEDU

2. 5. 2020

Ráda se otvírám novým možnostem, spíše už je to součástí mého života. Od malička jsem nechtěla přijímat to, že věci musí být tak, jak jsou a věřila jsem, že mohou být jinak.

V dnešní době postupujeme v našich cestách velmi rychle, získáváme nové pohledy na situace, o kterých jsme si dříve mysleli, jak jsou nereálné a hups, najednou je vidíme reálně. Každé ráno se můžeme budit s novým a novým uvědoměním, změnou v názoru, větším soucitem. Prožíváme změny velmi rychle.

Do této doby jsme jako lidstvo přišlo na spousty krásných věcí, ať jsou to názory na stravu, pěstování, výchovu, sexualitu…dotýkáme se nových cest v různých životních oblastech. Přijímáme nové koncepty.

ALE TO, CO POVAŽUJI ZA VELMI DŮLEŽITÉ JE :

NEPŘIJÍMAT NOVÉ KONCEPTY JAKO KONEČNOU. NADÁLE ZŮSTÁVAT OTEVŘENI DALŠÍM KONCEPTŮM A NOVÝM POZNATKŮM. JÍT DÁL A DÁL… CESTOU, KTERÁ VEDE DO JEŠTĚ VĚTŠÍ JEDNODUCHOSTI.

TO, CO JE MOC NAMÁHAVÉ, TO NENÍ ZDRAVÉ. HOJNOST JE NAŠÍ PŘIROZENOSTÍ, ANIŽ BYCHOM NĚCO MUSELI DĚLAT.

Vždy na své cestě dojdu k uvědomění, které se mi líbí. Ať je to nový typ stravování či nová zjištění v oblasti vztahů, sexuality, ženství. Je mi v tom hezky, nové koncepty mě naplňují a cítím z nich lásku. Ale vždy jsem otevřena dalším a novým možnostem. Cítím, že se máme učit nezůstávat u jednoho, že nemáme   ( i to, co se nám moc líbí ) považovat za jedinou pravdu, paradigma jediného.

Dnešní vývoj je o nových možnostech, o stále otevřených možnostech v našem vědomí. Nestavět si pevné základy z toho, co jsme zjistili, netvořit si znova a znova jistoty v nových názorech, ale být opět otevřeni dalšímu, novému.

     Tvoření si jistot z nových  poznatků může opět tvořit lpění.

Teď se pomalu dostávám k ženství…spousta žen nové doby se napojila na dávnou moudrost ženství a ženských cyklů, tuhle moudrost vyobrazily v nových moderních knihách a počaly sdělovat prostřednictvím kurzů. Ženy, které se inspirovaly tímto učením, uvěřily tomu, že nějakým způsobem funguje ženský cyklus. Že má čtyři fáze, které se dají přirovnat ročním obdobím. Ty jsou zase spojeny s určitým charakterem a chováním ženy v určité fázi cyklu.

OTEVŘELA JSEM SE NOVÝM MOŽNOSTEM POHLEDU NA TENTO STANOVENÝ OPRÁŠENÝ KONCEPT, KTERÝ JE KRÁSNÝ A VE SVÉ PODSTATĚ PRAVDIVÝ, ALE…

BUĎME OTEVŘENI NOVÝM MOŽNOSTEM…CO KDYŽ JE TO JEŠTĚ TROŠKU JINAK?

Z mé vlastní zkušenosti zjišťuji, že to, co je takhle stanoveno, na mě nesedí. Konkrétně se jedná o chování v určitém týdnu cyklu. Moje ženství prožívám mnohem barvitěji. Nikoli jen tak omezeně, jak jsem dosud četla. Někdy se i ve fázi jara cítím smutně a někdy ve fázi podzimu cítím obrovskou radost, otevřenost a chuť tvořit. Moudrost ženských cyklů je krásná, ale je třeba ji rozšířit a pojmout otevřenějším způsobem.

Neházejme do koše to, co jsme v sobě otevřeli, ale rozšiřme moudrost o další poznatky a posuňme se ve vnímání dále.

Cítím ve své bytosti multidimenzionalitu...to znamená, že každý den je pro mě jiný, nikoli každý týden, ale každý den. Každý den se cítím jinak a baví mě to.

Nevlezu se do tabulky stanoveného  ženského cyklu, který je nyní takhle určený a ohraničený. Vnímám svou bytost mnohem mnohem více širší, než je dané v těchto týdenních přihrádkách.

V době nástupu na střední, jsem to měla také tak. Pozorovala jsem na svém stylu oblékání, jak se mění mé nastavení. Jeden den jsem měla náladu obléci sukni a být sexy, druhý den lacláče a šiltovku, třetí den být neviditelná a zabubaná v teple, čtvrtý den elegantní. Každý den jsem si jinak česala vlasy, dle nálady. Vnitřní žena se mění každým okamžikem a potřebuje získat volnost vyjádření kdykoli a tabulky nás ve svobodě ženství mohou stresovat.

A O TOM TO JE…O NAŠI MULTIDIMENZIONALITĚ, UŽ TO NENÍ O ČTYŘECH FÁZÍCH CYKLU ZMÁČKNUTÝCH DO ČTYŘECH TÝDNŮ V MĚSÍCI. ALE O ČTYŘECH FÁZÍCH CYKLU PROLÍNAJÍCÍCH SE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ ŽENY.

Multidimenzionalita je pro mě objevení v sobě několik druhů tváří, osobností, nálad, pocitů a svobodně je vyjadřovat. Není to sci-fi, ale naprostá lidská každodennost. Je to svoboda vyjádření nálad a pocitů.

A to je to, co si přeji sdělit…

VYUŽÍVEJME MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ, ALE BUĎME OTEVŘENI NOVÝM MOŽNOSTEM, PROTOŽE TY JSOU OBROVSKÉ A DNEŠNÍ DOBA SI TOHLE ŽÁDÁ.

Nezůstávejte v jednom bodě a nevěřte na dlouho něčemu, čemukoli. Spojujme moudrost našich předků s novými koncepty, o kterých  třeba netušili ani naši předkové. A především vycházejme z vlastní zkušenosti.

Pozorujte sami sebe, své nálady, pocity a chování…jen tak poznáte své možnosti.

Příklad ze života:

Naši předkové věřili, že dlouhé vlasy nás podporují ve spojení s Vesmírem. Dnes říkám synovi – necháš si narůst dlouhé vlásky? Ať máš lepší a čistější spojení s Vesmírem. A on říká : „ ale já mám spojení i tak, ostříhej mě, ať mi v létě není horko a nepotím se"  🙂   tohle mluví za vše…

Našimi „pravidly“ a "podmínkami" si komplikujeme cestu k radosti. Nový pohled na ně, změní vše…

VŽDYŤ VŠICHNI JSEM JIŽ PROPOJENI S VESMÍREM, NEPOTŘEBUJEME NA TO MÍT DLOUHÉ VLASY NEBO MEDITOVAT HODINY, NEMUSÍME VŮBEC NIC, SPOJENÍ SE STVOŘITELEM PROSTĚ JE…

Přeji otevřený pohled na nové možnosti, o kterých ještě ani nevíme…

Otevřete se neznámému a žádné budování jistot…..jediná jistota, která existuje, je LÁSKA A DŮVĚRA V TO, ŽE VŠE JE TAK, JAK MÁ BÝT…

S láskou a úctou Vaiana

Tomáš Humhal
cross