Kdo je Bůh?

12. 4. 2020

Včera jsem usínala s pocitem, že uvedením odpovědi na otázku „kdo je Bůh“, můžu pomoct mnoha lidem lépe porozumět sami sobě a dovést vás k pocitu „cítít se lépe.“

Lidská mysl má krásnou tendenci vše pojmenovávat. Jakmile něco v našich životech nemá svou nálepku, můžeme se cítit jakoby „neúplní“, možná i prázdní. Na jednu stranu je skvělé, že naše mysl nese dar pojmenování a zaškatulkování, ovšem nevýhodou se pro nás stává ve chvílích, kdy si prostřednictvím mysli vytvoříme určité pojmenování - později si tohle pojmenování spojíme s určitou informací ( někdy mylnou a pro vás nevýhodnou ), strčíme ji do šuplíku, zamčeme ( tedy vytvoříme hranice ) a do této uzamčené složky již nevkládáme žádná nová poznání.

Slovo, které si lidstvo spojilo s mylnými přesvědčeními a uzamčelo v šuplíku, obrnilo hranicemi, je Bůh. Proč pojetí tohoto slova a významu, nevytáhnout ze šuplíku a nepředefinovávat, aby se nám žilo lépe? Evoluce si to žádá a tak…

Můžete vnímat Boha, který je zamčený desítky let v šuplíku jako pána sedícího na obláčku, který nám diktuje dle desatera přikázání a dalších nastavení - jak se máme chovat, co máme dělat, co je špatně a co je dobře. Můžeme se řídit tradicemi, kterými se stále dokola můžeme utápět ve smutku a utrpeních. Můžeme mít lepší pocit, když navštívíme kostel a projdeme zpovědí. Tradice určitě mají svou hodnotu, je v nich obsažena hluboká moudrost našich předků. Ale některé hodnoty, kterými se řídí, jsou pouze převzaté nefunkční předsudky o Bohu. Co takhle zanechat to fungující a to nefungující nahradit?

Všimněte si, že každé náboženství či jednotlivec, má svůj název pro „Boha“…Vesmír, Všehomír, Prána Či, Mana, Existence, Energie všeho apod…

Kterou si vyberete a proč? Na tomto příkladu je zřejmé, jak mysl dokáže oddělovat. Tím, že lidstvo vytvořilo různé názvy, vytvořila různá pravidla. Máme od Boha svobodnou vůli a tak jsme tvořili…nespočet náboženských dogmat. A které je to správné? Všechny nakonec obsahují to základní a tou je víra v něco většího, neviditelného. Něco, co za oponou tvoří to, co se projevuje ve hmotě. Neviditelné řídí viditelné. A naopak. To bych zachovala…

Ale abych se vrátila k dnešnímu tématu definice Boha…

Jak jednoduše můžete pochopit kdo je Bůh. Zkusím napsat definici boží povahy, která pomohla mně…

-představte si, jak voní čerstvě upečené koláče. Jak voní příroda po dešti. Jak v podzimní večer, kdy je sychravo, přijdete domů, zabalíte se do deky a pijete horký čaj. Muži, znáte ten pocit, kdy si dáte první hlt vychlazeného piva nebo cigárko? Nebo, když tvoříte něco, co vás baví – vaříte, pečete, šijete, opravujte, stavíte. Nebo když je venku krásně, zahodíte všechny povinnosti za hlavu a vyrazíte na výlet. Jsou to chvíle, kdy jste na okamžik tady a teď, v přítomnosti, ochutnáváte radost Života, žijete.

TEN KRÁSNÝ POCIT, KTERÝ V TEN DANÝ OKAMŽIK CÍTÍTE, JE ŽIVOT.

A NYNÍ TO DŮLEŽITÉ:

BŮH JE SYNONYMEM PRO ŽIVOT.

TAKŽE VE CHVÍLI, KDY CÍTÍTE TEN KRÁSNÝ POCIT PŘÍTOMNOSTI, RADOSTI, NADŠENÍ, CÍTÍTE BOHA.

BŮH JE TOTIŽ ŽIVOT. Není to pán, který sedí na obláčku a přikazuje, co bychom měli nebo neměli dělat. Co je lepší a co je horší. Není zde, aby nás uváděl do pocitů, že „něco musíme“ nebo do pocitů viny, smutku a strachu. Jediné, co si Bůh „přeje“ je, abychom si užívali radosti, které tu máme k dispozici. Dostali jsme od něj svobodnou vůli tvořit…

A tak jsme si vytvořili tuny mylných přesvědčení, předsudků, nefunkčních názorů, které nás uvedly do kolotoče strachů, smutků a pocitů viny, oběti. Lidstvo potlačilo tolik svých opravdových pocitů, které se nyní, v dnešní době derou na povrch. Pak vám možná může připadat, jak je Bůh krutý, ale není. Vše, co teď lidstvo prožívá, si prostřednictvím svobodné vůle darované od Boha, vytvořilo samo. Není to trest Boha, je to jen návrat toho, co jsme my lidé sami sobě dávali…zlobu, mstu, boj, apod. Svobodnou vůlí tvořit, jsme využili sami proti sobě…

Dobrá zpráva je, že nadále zůstáváme tvůrci a můžeme se rozhodnout tvořit nově…již ve prospěch celku 🙂

BŮH JE TEDY ŽIVOT – to, co v danou chvíli cítíme, prožíváme, to je Bůh. Někteří ho stále hledají, protože si neuvědomují, že ho žíjí každou vteřinou svého života. Nejste od něj odděleni, abyste ho museli hledat. Stačí si uvědomovat krásné okamžiky přítomnosti a své pocity, pak jej ucítíte. Nemůžete od něj být odděleni, protože on vás vytváří…

Dalším synonymem pro Boha je ZMĚNA:

BŮH JE ZMĚNA – spousta z vás má velmi komplikovaný vztah ke změnám, což znamená, že pokud jsem v rozporu se Změnou, jsem v rozporu se Životem, tím pádem s Bohem a tím pádem sám se sebou. ŽIVOT JE PROCESEM ZMĚNY. Vždyť si jen uvědomte…

-ráno se probudím – změna

-vstanu z postele – změna

-učešu si vlasy – změna

Život nelze zastavit, je v neustálem procesu změn. Kdo nejradostněji prochází Životem? Ten, kdo se umí nejrychleji přizpůsobit změnám ( pro lidi, kteří odmítají změny a bouří se, je skvělá kytka Bottlebrush a Bauhinia, pomůže lépe přijímat změny, nebojovat, tím se člověku velmi uleví ).

Všechno se mění, v každé vteřině a pokud je vám stále líto, že změny přichází, je na čase, zamyslet se proč? Co mě táhne do nepřirozenosti?

„JEDINÁ SKUTEČNOST, CO SE NA BOHU NEMĚNÍ, JE SKUTEČNOST, ŽE BŮH=ŽIVOT, SE NEUSTÁLE MĚNÍ. TOHLE JE KONSTANTOU.“

V praktickém životě to znamená, že pokud jeden den prožívám radost, nadšení a druhý den spadnu do smutku, nezoufejte. Život ví, co dělá. Věřím, že až lidstvo dojde do takové úrovně vědomí, kde již nebude potřeba utrpení k duchovnímu růstu, budeme žít „jen radostně“ a já vím, že přesně „tam“ směřujeme. Ale zatím jsme zde, ve změnách – někdy nepříjemných, ale nemá cenu proti nim bojovat. Jdeme nahoru a dolů, jsme v tom všichni a je třeba si uvědomit, že je potřeba předefinovat stará nastavení o boží podstatě. Protože, když „vím“, nemám strach. Strach vzniká ve chvíli, kdy nevím.

DALŠÍ DEFINICÍ BOHA JE PRO MĚ ENERGIE – která utváří vše hmotné i nehmotné. Je to jedna ta samá energie stvoření…Bůh, Život, Mana, Prána…nazývejte ji jak je vám příjemné. Každopádně utváří vše…lidi, kameny, stromy, vodu, planetu, prostě vše. Tudíž je vše propojené se vším, vše na sebe vzájemně působí, i když to ihned nevidíte. Tato energie je v neustálém pohybu. Veškerý Život=Bůh je v neustálém pohybu. Nic není v klidu. NIC. Ani jeden předmět ve Vesmíru není statický. Všechno je pohyb a pohyb je Změna.

Možná se nyní ptáte, ale co takový kámen? Leží deset let na zahradě a nemění se…

Zkuste se na něj mrknout pod mikroskop. Pohybuje se…ale...

Né všechna energie ve Vesmíru vibruje stejnou rychlostí – není na stejné úrovni vědomí.

Energie, která si je totálně vědoma sama sebe, se pohybuje rychleji. Energie, která si není vědoma sama sebe, se pohybuje velmi pomalu a produkuje stále stejnou strukturu, která se mění během velice dlouhé doby.

A my lidé jsme vědomé bytosti, uvědomujeme si a čím více si budeme uvědomovat – ať naše mylné vzorce myšlení, či své pocity a budeme sami na sobě pracovat, tím rychleji budeme vibrovat a tím více budeme v hojnosti…protože Bůh je hojnost, neexistuje nic, co nemůžeme mít, vše je jen nastaveno v mysli v šuplících. Stačí je otevřít a předefinovat. Vše, co na planetě Zemi existuje, můžeme prožívat všichni. Je všeho dostatek pro všechny, nedostatek je pouhou iluzí.

Proto si važte toho, že jste vědomí, že jste ŽIVOTEM= BOHEM. BŮH je vše, tvoří vše, včetně vás a vašich těl. Už ho nemusíte hledat, dnes jste ho našli…spíše si jej uvědomili…což bylo záměrem. Je to jednoduché? Ano, vše složité, nemá nic společného s pravdou. Pravda je jednoduchost.

BŮH JE OBSAŽEN V NÁS, JE TO NAŠE SVOBODNÁ VŮLE, JE TO POCIT RADOSTI, JE NAŠIMI MYŠLENKAMI, TĚLEM, KAŽDÝM NAŠIM OKAMŽIKEM…JE VŠÍM…

RADUJTE SE A VIĎTE ZMĚNY JAKO BOHA, JAKO SOUČÁST VÁS SAMOTNÝCH.

ŽIVOT ZACHOVÁVÁ SÁM SEBE…život nemůžete zničit, Život je definován radostí, zkušeností, láskou, změnou a pokud se od něj jako jednotlivec nebo celek odchýlíte/me, hodí nás zpátky do proudu Života…někdy i za cenu onemocnění, utrpení, nepříjemností…

Tak jako nás lidstvo teď zpátky Život navádí do svých kolejí skrze virus…

Přeji, ať všichni pochopíte, že Boha prožíváte každý den a že ho již nemusíte hledat, on totiž JE…Není trestající, není krutý…Bůh je svobodná vůle, což znamená, že my jsme svobodnou vůlí…

Všichni jsme jedno…

S láskou a úctou,

Vaiana

Tomáš Humhal
cross