Česko je národ lásky, ochoty, laskavosti a vstřícnosti

11. 4. 2020

Situace, která ve světe nastala, mě směřuje k poznávání skutečnosti skrze několik možností poznání, ať je to poznání vědecké, filozofické, zkušenostní nebo duchovní. Jelikož považuji za vrchol a zároveň kořen hledisko duchovní, naladila jsem se na informace ze zdroje.

Přitáhla mě žádostivá kytka SYDNEY ROSE, jedna z mocných kytek Australských květových esencí, která člověka spojuje se zdrojem…s univerzální láskou, která nezná hranice. Je to neuvěřitelný pocit klidu a důvěry, lásky ke všem a všemu. Sydney mě zklidnila a pomohla opět spojit se s vesmírným řádem a přinést informace o Českém národě.

Vím, že všichni bez vyjímky na planetě Zemi jsme velmi silné, mocné a láskyplné bytosti…, ale dnes se zaměřím jen na Českou republiku.

Už poslední rok vnímám Česko jako velmi silný kanál, kterým prochází světlo lásky, konkrétněji se mi ukazuje oblast Posázaví, Jizerky, podkrkonošší…jakoby zde bylo něco intenzivního v pozitivním slova smyslu.

U Českého národa vnímám velkou lásku v srdcích, ochotu pomoci, pokoru, laskavost, velké nadání na ruční práce, cit pro legraci, srozumitelnost, přímost, jasnost, spojení se Zemí. Český národ je obdařen mnoha druhy nadání…především v oblasti rukodělných. Vnímám zde velké spojení se zemí, zemitost, tradice, kreativitu…ale velmi velmi různorodou.

Možná si říkáte, to není možné, lidi se k sobě chovají sobecky, bojí se o to své, žárlí a závidí, sledují druhé a porovnávají. Nenechte se zmýlit těmito zraněními, naši předkové prošli ohromnou bídou, utrpením a vznikl pohled na život z pozice strachu – strachu z nedostatku, ze smrti, z ohrožení apod.

Tento příspěvek je pozitivně laděný, proto se obrátím k tomu krásnému…Česko má velký potenciál tvořit nádherné věci, pokud se uzdravíme ze zranění, které nás od sebe odpojují.

Cítím, že je potřeba zapracovat na přijetí zodpovědnosti sám za sebe, opět začít důvěřovat sám v sebe…velmi jsme ztratili důvěru v sami sebe a ostatní. Je potřeba obnovit důvěru v dobro, důvěru, že každý z nás je moudrostí a láskou, že vše to ostatní, co nám brání se sjednotit a důvěřovat, je jen balast, který k nám nepatří. Člověk je láska, moudrost a dobro…

Také je potřeba vrátit se k upřímnosti, vyjadřovat své pocity tak, jak opravdu jsou. Už nemusíme nikomu podlézat ze strachu, že nebudeme přijati. Tohle už je minulost. Všichni jsme silní, máme v sobě velký potenciál tvořit a sjednocovat se.

Z hlediska uzdravení zranění Českého národa mi přichází inspirace na kombinaci Australských květových esencí CONFID.

 Napravuje zraněnou sebeúctu, geneticky přerušuje provazce spojené s nízkým sebevědomím od předků. Posiluje rozhodovací proces, který je základem pro směřování své síly…protože síla bez cíle, se stává chaosem.

-Čistí vnitřní strach, který velmi omezuje pohled na svět a na sebe. Pomáhá přijmout zodpovědnost sám za sebe…u českých lidí vidím, i v mé rodině, roli oběti – oni za to můžou. S tímto přístupem nelze dojít k radostnému životu. Kytka Sounthern Cross – jižní kříž uzdravuje roli trpitele a oběti, dodává sílu uvědomit si, že jsem tvůrcem svého života a vše můžu kdykoli změnit. Že už se nemusím rychle tlačit někam, abych něco utrhl. Vše k vám  přijde samo, když to pochopíte. Je třeba léčit sobectví, které vzniklo mezi lidmi důsledkem minulých zranění.

Pokud  Český národ uzdraví postoj oběti, přestane hrát hru na viníky a oběť…pokud pochopí, že všeho je dostatek pro všechny…pokud se otevře ostatním lidem, začne důvěřovat v dobro…pokud přestane hodnotit a kritizovat ze strachu, že není dost dobrý…pokud začne každý léčit svou zraněnou sebeúctu a pozdvihne své pozitivní stránky charakteru tohoto národa, jako je pečlivost, laskavost, ochota pomoci, smysl pro humor, nápaditost, kreativita, podpora ostatních, sounáležitost, upřímnost a zemitost ( být přímí a jasný ), dokážeme moc!!!

Tak pojďme společně tvořit to krásné a využít našeho potenciálu…

„Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc…  „

        „A vy se lidi dívejte, že to jde…a budeme společně svět a mír milovat a budeme společně pro ten svět pracovat, když všichni všechněm všechno dáme, tak budeme všichni všechno mít dohromady.“

Přeji všem důvěru v sám sebe,fůru odvahy a lásku v srdci, klid v duši…

S láskou Vaiana

Tomáš Humhal
cross