Muž a Žena - Akášický vhled

16. 6. 2020

CO SE NYNÍ DĚJE NA ZEMI?

Průběžně procházíte velmi hlubokým léčením polarit mužské a ženské energie. Každé zranění získané během věky věků, se postupně proléčuje. Vrstva po vrstvě se léčí v takové intenzitě, abyste byli schopni zvládnout léčení po stránce fyzické a psychické.

Možná se někteří ptáte a je vás většina…proč se mi opakuje ve vztazích stále do kola odcizení, sblížení, odcizení? Je to proto, že postupně doléčujete vrstvy zranění napáchané na mužské a ženské energii, která je základním kamenem vaší přirozenosti.

Můžete si všimnout, že po čase, kdy prožijete náročné emoční období léčení starých ran s partnerem, nastává období, kdy mu otevřete vaše srdce a naleznete sílu pokračovat dál…a v tom přijde další rána, další emoční šok, hádka, nepochopení…

To vše prožíváte stále dokola, dokud neuzdravíte všechny nepřijaté části sami v sobě…tak dlouho se to bude opakovat, dokud nenahlédnete do sebe, abyste pochopili své zranění – proč reaguji horlivě, vztekle…jaký strach se za tím skrývá?

Pokud ve vztahu cítíte, že mezi vámi "něco" stojí a nemůžete se sblížit, je to proto, že sami v sobě nemáte otevřeny a vyčištěny všechny rány. Vesmír je milosrdný a vede vás tímto dokonalým způsobem. Neubližuje vám partner či partnerka, matka či otec, ale stará zranění, která se dědila po generace. A vy všichni, kdo čtete tohle poselství máte vědět, ŽE TAKHLE JE TO VPOŘÁDKU, že jste vedeni k tomu, abyste otevřeli a pročistili staré rány. PROTOŽE TMA JE VSTUPENKOU KE SVĚTLU, K TVÝM  DARŮM, musíš ní projít. Tma skrývá poklad a pokud budete kolem tmy jen chodit a litovat se, nemůžete najít světlo. Tma je membrána světla, tma skrývá dary.

                    Mnoho z vás na sobě již pracujete, léčíte srdce…

Chápu, že je to pro vás velmi těžké, každé odcizení ve vztahu, každá hádka, je pro vás vyčerpávající, ale vy v této situaci můžete najít dar…pohlédnout na vaše emoce, reakce a otevřít se léčení. Život vás pouze nechává narážet na vaši vnitřní tmu a zviditelňuje to, co nechcete, aby bylo viděno...vy víte, že otevření „toho“ může velmi bolet a tak raději setrváváte v tom, co je ucházející.

V případě, že partner potřebuje více času sám se sebou a vy to vnímáte jako odmítání, uvědomte si, že vše je požehnáním a děje se pro to, aby si člověk hovějící v samotě poléčil svá zranění. Samota je dar, dar léčení, dar poznávání sám sebe, svých pocitů. Dopřejte svým blízkým to, co si oni sami přejí a respektujte jejich rozhodnutí. I ten, co byl odmítnut dostává dar, dar "uvidět".

Setrvávat v dlouhodobých hádkách a obviňování funguje jako stopka vašeho vývoje, jen se vzájemně vyčerpáváte. Naopak hádka, ze které člověk pochopí ukazatel jeho vnitřních zranění a započne léčení, bývá ku prospěchu. Setrvávání v dlouhodobých hádkách a nedorozuměních svědčí o silných závislostech na lidech, partnerovi a na velkých vnitřních obavách. Velké obavy a velká zranění vedou k neharmonickým vztahům boje. V těchto chvílích je třeba dát sobě lásku, pochopení a být sám se sebou trpělivý. Vždyť léčíte hluboká zranění a to vyžaduje velkou odvahu, lásku a sebeocenění. Čím více je vám hůře, tím více k sobě buďte laskaví. Nekritizujte se a naopak obdivujte sami sebe, že jste si v duši zvolili cestu pravdy a lásky…tohle je její začátek…

Cesta léčení vašich srdcí se někdy může zdát nekonečná, rána a vstát, rána a vstát. Je to velmi velmi náročné a proto si važte sami sebe, oceňujte se za každou prožitou emoci, za každý propad, za každé povstání, protože to je důkaz toho, že hluboce uzdravujete vaše srdce a to si žádá obrovskou odvahu. Jste hrdinové a vězte, že nic není napořád, vše se mění a když něco končí, něco nového začíná.

Ve vztazích jste zvyklí setrvávat většinu vašeho času. Stále s někým.…doma s rodinou, v práci s kolegy, po práci s přáteli. Stále jste závislí na lidech, lidé vás naplňují. Ale nyní nastávají odloučení, která probíhají z důvodu nastolení léčivé samoty…odloučení se od sebe navzájem, ať mezi přáteli či rodinou, partnery, dětmi, nastávají pro vás. Jsou vašim darem - abyste měli čas zkoumat sebe, svá zranění a uzdravili se, abyste se zase mohli navrátit do svých vztahů zdraví a zacelení.

PROČ JE SAMOTA TAK LÉČIVÁ?

Abychom v sobě našli svou vnitřní sílu, musíme se spojit se vším, čím jsme. Musíme uvidět všechny části naší bytosti. Od energií potlačených emocí, přes energie nejhlubších přání, nejhlubších strachů, touh, po energie radosti, naplnění, štěstí. Musíme sami sebe poznat do poslední buňky, v čemž nám pomáhají lidé okolo vás, ti vás většinou vedou k vašim nezpracovaným emocím a zraněním…Lidé jsou pro vás velmi důležití, je to aspekt mužské energie…zrcadlo a zviditelnění vašich zranění, jejich spalování, zajišťuje mužská energie. Naopak samota, zvnitřnění je pod záštitou ženské energie, která promývá, léčí, napojuje vás na váš vnitřní zdroj nekonečných možností, nekonečného potenciálu, odpovědí na všechny otázky. A od této energie klidu, samoty, souznění se sebou samým jste utekli…tento jemný, ale za to silný  aspekt ženství, ve kterém je obsaženo vše, jste převálcovali. Samota je vyjádřením ženského principu plynutí, poznávání sám sebe. Buďte v rovnováze - přítomnost druhých lidí a spočívání o samotě…jen tak, zastaveni, bez toho, abyste něco vyváděli. Samota přináší uvědomění o vás samotných, je synonymem pro „poznání sám sebe“.

PROČ TO NEJDE, I KDYŽ JSEM PRO TO ZDÁNLIVĚ UDĚLALA MAXIMUM?

Vše jste si po věky věků vytvořili sami a je velmi těžké se v hmotné realitě prokousat skrze všechna zranění, ustát emoce, které velmi ovlivňují tělo a opět jít dál. Někdy je ve vás toho tolik, že vůbec nechápete, kde se to všechno bere. V této chvíli je důležité zachovat víru, že vše jde tím správným směrem, že se vše proléčuje, že jste dokonalí v jakékoli fázi vašeho života a že všechny fáze vašeho života byly, jsou a budou vždy v naprostém pořádku. Ať se zachováte jakkoli, vždy naleznete světlo.

Zranění se otvírají pomalu tak, jako se stáčí spirála života. I když máte pocit, že se nic neděje a že se točíte v kruhu, není to tak. To jen mysl vás vězní ve strachu z nepokroku. Věci se dějí za oponou, věřte. Kousek po kousku se otvírají staré rány do větší a větší hloubky, tak, abyste byli schopni zvládnout intenzitu emocí a fyzické potíže.

JE NĚKDE PSÁN MŮJ OSUD?

Osud je výmysl lidské mysli, jen vy jste tvůrci svého života. Vy si nyní můžete zvolit, kam jít. Volíte si pravdu o sobě? Volíte si otevřít tmu a najít poklady? Nebo si volíte oběť, útěk, manipulace, abyste se vyhnuli své bolesti? Která se vám dříve nebo později otevře?

BOŽSKÉ NAČASOVÁNÍ existuje pouze ve vás, vy jste božským načasováním, jen vy rozhodujete, kdy otevřete a vyčistíte to staré. A pokud čekáte, myslíte si, že nejste připraveni, je to lež…VY JSTE PŘIPRAVENI KDYKOLI A KDEKOLI.

JAK TO, ŽE NĚKDO ZAŽÍVÁ VÍCE ZRANĚNÍ A NĚKDO MÉNĚ?

Co je to více a méně? To je duální. Všichni jste jedno a všichni zažíváte to stejné – strach a bolest z odloučení – které se vám projevuje ve vašich vztazích, zaměstnání, výchově, politice, umění, kultuře. Je to pořád – jedno a to samé zranění – bolest z odloučení od jednoty, od života. Proto, když prožíváte hluboké léčení ve vztazích, cítíte jakoby jste něco ztratili, cítíte samotu a úzkost, která je jen nakupeným strachem z odloučení. Je to velmi hluboké zranění, které se nyní proléčuje a vy můžete být nápomocni, když se mu otevřete a nezakryjete ho jinou činností, milenci, dětmi, sportem, jídlem, ale naplno jej prožijete, projdete emocemi, i když máte pocit, že vás zničí, ale to se nestane, protože za nimi čeká radost a světlo. Mají konec, každé zranění má konec a začátek něčeho nového – v případě, že jej otevřete a prožijete naplno svou bolest.

CO JE TO ZÁZRAK, EXISTUJE? JE ZÁZRAK MILOST?

Ano, zázrak – jinými slovy milost existuje, je to rovina bytí, na kterou je každý z vás schopný se naladit ve chvíli, kdy se naplno odevzdáte – na všech úrovních vaší bytosti. Zázrak lidská mysl definuje různě, pro jednoho může být zázrakem to, že má střechu nad hlavou, pro druhého to může být okamžité uzdravení z vteřiny na vteřinu, nebo okamžité splnění tvého přání. Proto, aby nastala okamžitá změna, se tvá bytost musí nacházet v úplném odevzdání se na všech úrovních bytí tvé bytosti.

CO MŮJ TÁTA A MÁMA, UVOLŇUJI VŮČI NIM ZRANĚNÍ, ALE STÁLE SE TO VRACÍ.

Velmi mnoho jste již v této oblasti odpustili. Léčením vztahu s tvými rodiči je jako léčení celého rodu...tvoji rodiče obsahují informace celého rodu, buď trpělivý. Žij soucitně vůči mužům i ženám, vědomě přetvářej zaběhlé názory na tyto krásné životodárné energie, které jsou svojí dokonalostí dokonalí. Jednou to všichni spatříte a budete žít v harmonii. Čeká vás láska, o které se vám ani nesnilo, předčí vaše očekávání. A to, co se má ze zranění ještě uvolnit, to se uvolní. Nečekej, že se něco uvolní, žij každý okamžik svého vztahu tak, jak nejlépe v danou chvíli dokážeš. Jste v tom všichni, všichni prožíváte to stejné, i když o tom většina nemluví.

JAK JE TO S EMOCEMI, KDY POZNÁM, ŽE UŽ JE KONEC, ŽE JSEM VĚTŠINU PROLÉČILA?

Nezdravě nakupené a potlačené emoce, emoce ze zranění, které nebyly prožité, se projevují jako neovladatelné výbuchy, ve kterých mysl absolutně nechápe, proč se staly. Přetlak se sám uvolní a energie Země vám v tom velmi napomáhají, sami byste nemuseli být schopni přes svůj pud sebezáchovy do těchto hlubokých léčení vkročit a tak je vám pomoženo tlakem světla. Světlo tlačí jen tak, do jaké míry jste schopni zvládnout léčení.

Uzdravená bytost s uzdraveným srdcem již neprožívá emoce tak intenzivně – ale neznamená, že je to tak napořád, všichni jsme jedno a všichni procházíme vším. Člověk s uzdraveným srdcem nevstupuje do emočních dramat druhých lidí, ví, že nemusí. Ví, že má volbu, svobodnou volbu, kterou může využívat jako svůj každodenní nástroj života.

CO JE TO VLASTNĚ MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP?

Jsou to energie s určitými typizacemi, vibrací, objemem. Tyto energie prostě JSOU, vy je jen využíváte. Ony existují tak, jako jiné druhy energií. Každá z nich má specifické vibrace, zabarvení, vlastnosti a každá působí v životě svým osobitým způsobem, každá se projevuje jinak.

Jsou darem a společnou harmonií mohou tvořit zázraky, harmonie těchto dvou energií způsobují milost a zázraky, jsou vstupenkou do roviny bytí, kde se dějí zázraky – jakékoli. Propojením těchto typů energií vzniká milostivý koktejl, jehož smyslem je dovést vás do radosti, spontaneity, zdravé sexuality, žití v extázi a zároveň ve vyrovnanosti a klidu.

PROČ VZNIKLY TYHLE TYPY ENERGIÍ?

Tato energie byla, je a bude. Existují proto, aby se planeta Země jako hmota, dokázala udržet v rovnováze. Aby mohla ve hmotě vyrovnávat samu sebe. Jinak by na naší planetě nemohla fungovat taková různorodost.

Ženská energie naplňuje mužskou a mužská naplňuje ženskou. Vytváří mezi sebou lehké napětí, které se na fyzické úrovni může projevovat jako vzrušení, blaženost, radost ze života, hravost, vzrušivost…vzniká esence nad esence.

Rovnovážným seskupením principů mužské a ženské energie se otvírají cesty do vyšších světů vnímání krásy za účelem naplnění lidského života, naplnění blaha v sexuálním a tvořivém vyjádření.

Nerovnováha mezi těmito principy vás vzdaluje od roviny zázraků, blaženosti, harmonie a klidu. Vzdaluje vás od naplněného sexuálního, tvořivého vyjádření, blaženosti a šťastného naplnění lidského života – ve kterém je opravdovou přirozeností zažívat radost, jednoduchost, hojnost, samozřejmost, milování s vyvrcholením.

CO TEDY MOHU UDĚLAT PRO VYVÁŽENÍ TĚCHTO DVOU ENERGIÍ, ABYCH SI ŽIL TAK, JAK PÍŠEŠ?

Nemusíš se snažit být tou energií, ať mužskou nebo ženskou, to je jen povrchní zdání toho, že věci začínají z vnějšku. A zdání klame. Musíš navštívit svou tmu, své hlubiny, otevřít se proléčení svých nejhlubších zranění a pak nastane doba, kdy sám ucítíš rovnováhu těchto dvou dokonalých spolutvořících energií. Vše pak přijde samo…tvým úkolem je otevírat tvá zranění, uvědomovat si je, čistit je, prožít je…Tvým úkolem je jít dovnitř a navenek se vše později samo zharmonizuje. Snažení se harmonizovat vnější svět a být plný vnitřních nevyléčených ran je jako házet na stěnu hrách.

To, jak dlouho od nich budeš utíkat je jen na tobě, božským načasováním jsi jen ty sám.

DLE TOHO, V JAKÉM TĚLE JSEM – MUŽSKÉM ČI ŽENSKÉM – MÁM BÝT VÍCE MUŽ, KDYŽ JSEM V MUŽSKÉM TĚLE? NEBO VÍCE ŽENA, KDYŽ JSEM V ŽENSKÉM TĚLE?

Ano, tím, že jsi buď v mužském nebo ženském těle, balancuješ  harmonii na matce Zemi. Projevuješ se více tím, dle toho, jaké máš tělo – muže či ženu. A to je velmi velmi důležité! Duši baví být více tím, dle toho jaké má tělo.

Rovnováha v muži či ženě se tak stává lehounce nerovnovážnou, čímž se opět balancuje harmonie lidství. Žena je ženou, Muž je mužem, oba obsahující a uvědomující si druhý aspekt v sobě. Rovnováha neznamená pokaždé rovná se. Rovnováha znamená „být si vědom“ těchto aspektů a v pravý čas je umět využívat v lidském životě tak, aby nastávala rovnováha, je to práce na celý život, je to vědomá práce každodennosti.

Proto prvotním předpokladem pro nalezení energií muže a ženy v sobě je spojení se se sebou, svou duší, svým tělem, se svými zraněními, dary. Pomaloučku tak zjišťuji, kdo jsem, poznávám aspekt muže a ženy v sobě, uzdravuji, přijímám a uzdravené pak využívám k rovnovážení se v každodenním životě. Tím vyvažuji celý svět. Vyvažuješ sebe – vyvažuješ celý svět.

JAK MŮŽU POZNAT SVOU DUŠI?

Poznáváš se každý den, ale neuvědomuješ si to. Začni si uvědomovat své pocity, svá přání a spojíš se s ní. Tohle za tebe nikdo neudělá – můžeš si od jiných lidí nechat načíst svou duši, ale nikdo jiný ti nikdo nemůže říct, kdo jsi, to musíš najít sám v sobě, skrze své pocity, skrze to, co máš rád, co nemáš rád, jak na co reaguješ, kde jsou tvé stinné stránky, za kterými je schováno zranění…ostatní lidé tě mohou navést, mohou ukázat směr, mohou ti otevřít dveře, ale poznat sám sebe můžeš jen ty sám. A jen ty sám musíš věřit tomu, co jsi. To, co s tebou rezonuje, to, co ti dělá dobře a na druhou stranu hledat tam, kde ti něco nedělá dobře….

Nehledej v tom složitosti, ale jednoduchost, sám sebe máš před nosem a přesně víš, ale jen nasazuješ masky dle svých zranění. Přece sám víš, jestli máš rád koprovku nebo ne, přece víš, jestli se v danou chvíli přetěžuješ nebo ne, víš kdy sám sebe do něčeho nutíš a taky víš, co ti dělá dobře. Jen tohle všechno ignoruješ a děláš, že to nevidíš. Nevím neexistuje.

Jsou lidé, kteří ti určí tvůj typ duše, ale je to velmi zavádějící, lidský filtr mysli může být šílený a rád si přidává to své. Poznávej to své, poznávej sám sebe. Nejkratší a nejjednodušší cesta k poznání sám sebe je začít sám zkoumat sám sebe.

Existuje mnoho nástrojů jak to dělat, hledej je, vyhledej lidi, kteří tě to naučí, možnosti, jak pracovat se sebou, jak poznávat sebe, je velké množství…dnes můžeš začít tím, že budeš vnímat své pocity, co si přeješ a co nepřeješ, co ti dělá dobře a co ne…můžeš začít hned teď.

A pamatuj, každá fáze tvého života je pro tebe důležitá, pro pochopení sám sebe.

Vše se děje, abys objevil svá zranění a uzdravil je…

Vše se děje, aby ses propojil v energiích muže a ženy a naplnil svou blaženost v lidství…

Vše se děje, abys poznal svou duši…čím dříve ji poznáš a uzdravíš, tím dříve budeš šťastný.

Vše se děje, abys došel k radosti a míru…

Vše se děje pro tebe…

Moji milí, to je konec dnešního poselství z Akáši, která je obsažena v každém z nás, každý z nás může dojít ke všem informacím, každý je máte obsaženy v sobě…stačí si to zvolit a uvidět sám sebe se vším všudy 🙂

Doufám, že vám vhled přinesl do života objasnění a pomoc vedení.

Těším se na další téma, které s vámi budu s radostí sdílet.

Pokud cítíte, že by informace pomohli dalším lidem v těžkých chvílích, sdílejte, přeposílejte, šiřte.

Přispět finanční částkou můžete zde:   https://www.vaiana.cz/blog/

Jeden z nástrojů, jak uvidět sám sebe a zapracovat na změně jsou Australské květové esence:   https://www.vaiana.cz/australske-kvetove-esence/

Děkuji všem,

S láskou Vaiana

Tomáš Humhal
cross