POSELSTVÍ A DOPORUČENÍ PŘEDKŮ NA OBDOBÍ 3.9. - 31.12.2020

3. 9. 2020

Poselství se dotýká tvého uvědomování…"uvědomováním si", vystupuješ z vězení nehojnosti, nemocí a nezdravých vztahů…

Uvědomováním si a pochopením, rosteš…jak můžeš růst, když nevíš?

Dnešním poselstvím bychom vás rádi informovali, vysvětlili, objasnili a navedli směrem k hojnosti…tímto poselstvím zaručeně změníš úhel pohledu, který tě dovede do klidu a lásky tvého srdce…čti dál…

Cítíme, že je nyní potřeba objasnit význam vašich definicí Lásky, či Vesmírné energie, či Energie Stvořitele, Prány, Ki, Reiky, Shambally, Bezpodmínečné láska…Všechny tyhle definice jsou jedno a to samé…a co tedy nyní znamená Láska? Tohle slovo se nám nejvíce líbí a tak pojďme energii Stvoření nyní nazývat Láskou…

Objasnění významu Lásky je důležité proto, že se neustále vibrace Lásky na Zemi navyšují, a tímto navyšováním dochází a bude docházek k dalším změnám ve tvém životě…poselství přináší cestu, jak těmto změnám jít naproti…změny se nevyhnou nikomu, ale nemusíš jen čekat, můžeš konat. Tím zmírníš odpor, který změna vyvolává a nemusíš procházet bolestí.

Láska je stav vibrací, který existuje v tobě a všude kolem tebe. Tento stav můžeš pocítit, kdykoli cítíš radost…radost je důkazem, že se právě nacházíš v Lásce, ve vibraci energie Stvoření – v Lásce. Není na tom nic složitého. Když jsi byl zamilovaný nebo se ti narodilo dítě, či jsi dostal vysněnou práci, jakýkoli významný milník ve tvém životě, který ti způsobil radost, tě navedl do energie Stvoření. Tvá bytost – duše i tělo se ocitla ve svém přirozeném stavu – v Lásce.

Sám víš, jak jsou tyhle stavy příjemné, proto, když se naladíš na energii Stvoření, cítíš blaženost, radost, která nikdy nekončí…tohle je tvůj přirozený stav…Někteří lidé meditují, protože v tomto stavu pociťují spojení s Láskou. Někteří se ladí na své srdce a pocítí okamžitou blaženost a radost…

Je to stav, který nemusíš hledat, je to stav, který již prožíváš…kdykoli, kdy pociťuješ radost…proto je v seberozvojových seminářích upřednostňováno a podporováno, naučit se v životě dělat to, co ti působí radost. Protože, když máš radost, jsi ve spojení se svou duší a se Stvořitelem…

Z této úrovně radosti vždy svět vidíš krásně a nadějně…to víš přeci již sám…již tímto léčíš Zemi a všechny lidi okolo. Tohle je ten nejzásadnější úkol všech…mít radost a otevřené srdce, dělat to, co ti působí radost…Někteří mistři říkají …“ stačí jen, že jsi „, nic víc nemusíš…

To znamená – dělej to, co ti působí radost, protože radost je stav, který svědčí o tom, že jsi v plném spojení se Stvořitelem…

Zdá se ti to příliš jednoduché? Ano, je 🙂 a právě proto, že je to vše tak jednoduché, je známka toho, že telefonuješ s Bohem. Bůh je jednoduchý, jasný a radostný…

Vibrace Lásky se navyšují. Je to skvělá zpráva, ale tohle navyšování můžeš pociťovat jako tlak okolností, kdy se ti nedaří komunikovat s blízkými, nedaří se v práci apod. Tohle vše se děje proto, že Láska rozpouští tvé iluze o životě, o tvých vztazích, o tvé práci apod.

NYNÍ VYSLYŠ NOVÁ POJETÍ, VYSLYŠ ZMĚNU A ZMĚŇ POHLED NA NĚKTERÉ OKOLNOSTI, KTERÉ SE V TOMTO OBDOBÍ ODEHRÁVAJÍ NA PLANETĚ…

PRVNÍ POHLED : VIRY

Jakýkoli virus, který nyní proplouvá mezi lidmi, vznikl na základě nerovnováhy vašich duší a fyzických těl.

Pohlédni na viry jako na částečky té nejvyšší energie lásky.

POHLÉDNI NA VIRY JAKO NA ČÁSTEČKY TÉ NEJVYŠŠÍ ENERGIE LÁSKY.

Tahle částečka přichází do fyzického a energetického těla člověka, který si jej přitáhl svým vnitřním konfliktem nerovnováhy, která vznikla na základě vnitřních zranění na duši. Tahle částečka vysokovibrační energie, začíná v člověku rozvolňovat a léčit vnitřní zranění na duši. Tahle léčení původců nerovnováhy, se mohou projevovat na emoční rovině gradujícími emocemi, odtokem emočních toxinů i skrze tělo. Každé tělo reaguje jiným způsobem – rýma, kašel, nachlazení, bolesti, velká únava, úzkost, nespavost a další projevy.

V případě, že je člověk NEVĚDOMÝ, podlehne strachu a uvěří, že jej virus zabíjí, může se to stát. NEVĚDOMOST je nepřítelem. Pokud by člověk alespoň zvážil možnost, že virus je světlo, které uvolňuje tvé vnitřní zranění skrze fyzické tělo, že jde o přirozenost procesu hojení psychiky a těla ( o tom již mluví  Germánská Nová medicína ), zklidníš se a tělo aktivuje přirozený samoléčebný proces…

Je opravdu jedno, jaký virus, bakterii, či nemoc máš…každá nemoc je léčitelná. Pokud se poddáš strachu, pokud uvěříš, že je nemoc neléčitelná ( což je iluze ), poddáš se stresu, tělo ve stresu nemá správné podmínky, aby spustilo samoléčebný proces…

DALŠÍM DŮLEŽITÝM POSELSTVÍM PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ JE EGO :

Co když změníš úhel pohledu na Ego ?

Mnozí z vás s Egem bojovali, odsuzovali jej…pojď se na něj podívat z druhé strany…

Představ si malého chlapečka, který byl ve svém dětství velmi odmítán, zraňován, kritizován. O jídlo se musel prosit, takže základní potřebné věci k životu byly za zásluhu. Často plakal, necítil lásku rodičů…neměl se komu svěřit, byl sám…bál se, smutnil, toužil po lásce, která nepřicházela, ani od těch nejbližších…

Pak vyrostl a řekl si…tak a nyní se musím o život, živobytí a lásku prát…vyrostl z něj politik…a nejen ten samozřejmě, je mnoho lidí, kteří jsou na duši velmi zraněni…

Tohoto člověka nyní mohou někteří hodnotit jako egoistu bez srdce, který si přeje jen brát…

ZKUS POHLÉDNOUT NA TAKOVÉHO ČLOVĚKA, JAKO NA VNITŘNĚ ZRANĚNÉHO CHLAPCE, KTERÝ NEVÍ, NEVIDÍ, JE NEVĚDOMÝ. NECÍTÍ LÁSKU BEZ PODMÍNEK, PROTOŽE JI NIKDY NEPOZNAL. ANO, JE ZODPOVĚDNÝ SÁM ZA SEBE, ALE ON NEVÍ…JE NEVĚDOMÝ.

Co nyní s touto situací? Je na vás, zda si vyberete boj nebo lásku. Budete s nevědomým člověkem bojovat a nebo zvolíte lásku? Podívejte se do historie lidstva, kam vedl boj…

Zvolit si lásku znamená…léčit sebe. Když budeš léčit sebe a každý další se připojí a bude léčit svá vnitřní zranění, změní nastavení kolektivního vědomí, které povede nevědomého člověka k vědomému…začne rozpoznávat kým je, uvědomovat si, jak svým nevědomým chováním ubližuje ostatním…

KAŽDÁ ZMĚNA ZAČÍNÁ VOLBOU LÁSKY A PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI SÁM ZA SEBE. TAKŽE POKUD SE TI NĚCO NELÍBÍ NA SITUACI V POLITICE, V TVÝCH VZTAZÍCH, V PRÁCI, U SVÝCH BLÍZKÝCH,  PRACUJ NA SOBĚ. A POKUD TĚ TO OPRAVDU ŠTVE, PRACUJ NA SOBĚ JEŠTĚ VÍC. PROTOŽE ČÍM VÍC UZDRAVUJEŠ SVÁ VNITŘNÍ ZRANĚNÍ, TÍM VÍCE JSI LÁSKOU, KTERÁ LÉČÍ A PŘENASTAVUJE KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ, KTERÉ NÁSLEDNĚ ZVĚDOMUJE NEVĚDOMÉ…

JE ČAS LÁSKY A ZODPOVĚDNOSTI SÁM ZA SEBE…

Nyní možná tedy Ego můžeš vnímat jako volání o pomoc, velké ego = velká zranění na duši. Ego, je ukazatelem tvých vnitřních zranění…

POHLÉDNI NA EGOISTU JAKO NA ZRANĚNÉHO ČLOVĚKA, PAK JDI DOMŮ A ZMĚŇ SEBE…

PŘESTAŇ SI STĚŽOVAT A ZMĚN SEBE, TÍM PODPOŘÍŠ OSTATNÍ…

                                                                              S láskou předkové

S poselstvím předků vždy přichází poselství kytek – Australských květových esencí…kdo nezná, klikni zde:

S TÍMTO PODZIMNÍM AŽ ZIMNÍM OBDOBÍM, PŘICHÁZÍ KYTKA PINK MULA MULA, KTERÁ ZÁSADNĚ A HLUBOCE LÉČÍ SKRYTÉ RÁNY NA DUŠI…

PINK MULA MULA

Tahle esence je velmi léčivá, dokáže uzdravit skryté rány hluboko na srdci a pohlavních orgánech.

Máš pocit osamocení, i když kolem sebe máš lidi? Nebo i jen tak…doporučuji Pink Mulu Mulu…

Nechceš si k sobě pustit ostatní lidi moc blízko, abys nebyl odmítnut? A raději odmítneš ty sám?

Máš strach se opět otevřít. Abys nebyl raněn?

Odpověď je Pink Mula Mula…tahle kytka si žádá vaši pozornost od dnešního dne až do konce roku, je velmi potřeba. Jít naproti změnám a započít léčit tvé zranění na duši, je moudrým krokem, obzvláště nyní, v následující době…

CO LÉČÍ?

  • Dávné hluboké rány na duši – i z minulých inkarnací, které jsou již tak vzdálené, že existují nejdál od fyzického těla
  • Čistí bolest ze ztráty ze spirituálního napojení, která vede k oddělenosti od intuice a své duše, od zdroje
  • Prevence proti ublížení
  • Sabotáž spirituálního vývoje – když stojíš na místě

CO TI PŘINESE :

  • Hluboké spirituální hojení
  • Důvěra v lidi a život, znovuotevření se životu
  • Rozbije brnění, které sis kolem sebe vytvořil jako ochranu před ublížením
  • Fyzično : anémie, anorexie, artritida, cirkulace, vysoký tlak, kyselost, lupénka, slezina, zadržování tekutin, závratě, žloutenka…

Ian White, zakladatel esencí, vytvořil speciálně pro tuhle kytku tabulku, dle které zjistím s pomocí tvého data narození, zda je Pink Mula Mula pro tvou duši směrodatná. Vytestuji, zda jsi na ni připravený.

Pokud tvé srdce cítí, že ano, klikni zde :

Doporučuji užívat samostatně, bez žádných ostatních kytek.

Pink Mula Mula je Láska, energie Lásky, která přichází ve vibracích této kytky - jemně a postupně uzdravit to, co zvyšováním vibrací Země stejně v následujícím období vypluje na povrch.

Ulehčí a postupně rozpustí to, co způsobuje nerovnováhu ve tvém životě, těle a duši.

Moudrost je vědomost a vědomost vede k radosti…

                                                        S láskou Vaiana

Tomáš Humhal
cross