Toltécké poselství 5.8.2020

5. 8. 2020

TOLTÉCKÉ POSELSTVÍ 5.8.2020

Inspirace z knihy pátá dohoda, Don Miguel Ruiz Don Jose Ruiz

Mnoho z vás již cítí, kým je…mnoho z vás vnitřně vidí, co se děje…mnoho z vás již „rozlišuje“, co je sen a co skutečnost…

…nyní si poslechněte poselství páté dohody, které následuje. Je základním kamenem nové země…

PEPEK NÁMOŘNÍK ŘEKL :                         

   "Jsem, kdo jsem a nikdo jiný nejsem, protože jsem, jaký jsem…"

Co tím chtěl říci? Vím, že mnozí víte…

Víte, že až zapomenete všechny vytvořené názory, kterými dosud oplýváte a které používáte, stanete se doopravdy TÍM, KÝM JSTE…SAMI SEBOU…

Vytvořený názorový systém staví do cesty pravdy, miliony překážek…ovšem, až názorové systémy zaniknou, přestaneš sdílet jediný úhel pohledu, naučíš se současně vidět mnoho úhlů pohledu, tím si v sobě rozvineš soucit vůči sobě i ostatním bytostem.

Jakmile nastane tohle – chvíle, kdy uvidíš více úhlů pohledu, zjistíš, že jsi součástí jedné existující bytosti a nejenže to budeš cítit, ale také to budeš vědět…někteří to již víte – již rozlišujete.

Rozumíte, kým jste a už nepotřebujete názory a symboly…již žádný popis tebe. Kdo jsi, dle názorového systému, již nic neznamená. Jediné, co víš je, že JSI.

JSEM ŽIVÝ A MŮŽEŠ SE MĚ DOKTNOUT, JSEM TVOŘEN Z HMOTY A ENERGIE, TO JE VŠE, ČÍM JSEM.

Uvědomuji si, že názory a symboly nikdy nic nevypovídají o tom, kdo jsem a ani to nepotřebuji, protože vím, ŽE JSEM a že se tam stejně vrátím.

„Jsem, kdo jsem a nikdo jiný nejsem, protože jsem, jaký jsem…“

Tohle je bezvýhradné přijetí – respekt k tomu, kdo jsem a jaký jsem…

Když sám sebe zbavíš všeho vědění, které jsi doposud nashromáždil, můžeš o sobě říct čistou pravdu – JÁ JSEM.

Já jsem to, co jsem a vy jste to, co jste vy – proto je důležité přijmout bezvýhradně sám sebe, ať jsi jakýkoli. Pak si uvědomíš sám sebe.

Jakmile sám sebe přijmeš takového, jaký jsi, můžeš se začít radovat ze života. V této chvíli už NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ SOUDY, ŽÁDNÁ VINA, ŽÁDNÁ HANBA, ŽÁDNÉ VÝČITKY SVĚDOMÍ…

Zkus si představit, jak ses cítil jako malé dítě, ještě před tím, než tvou mysl ovládlo vědění ( názory )…když obnovíš své bytí, které jsi tenkrát cítil, obnovíš svou přirozenost – to, KÝM JSI…

V tomto přirozeném stavu miminka nemusíš ospravedlňovat nebo hodnotit to, kým jsi…JSI ZDE PROTO, ŽE JSI, BEZ JAKÉHOKOLI DŮVODU!!!!

NEMÁŠ ŽÁDNÉ JINÉ POSLÁNÍ, NEŽ SE JEN RADOVAT ZE ŽIVOTA A BÝT ŠŤASTNÝ.

Jediné, co opravdu potřebuješ, je BÝT SÁM SEBOU. BÝT AUTENTICKÝ, BÝT BYTÍM, BÝT ŠTĚSTÍM, LÁSKOU, RADOSTÍ, BÝT SÁM SEBOU = NIC DŮLEŽITĚJŠÍHO NENÍ!

                             „Tohle je moudrost…“

Někteří hledají Boha, hledají Nebe, hledají Sebe…ale vše už je zde, vše už máš…jen je potřeba si „to uvědomit“. Nemusíš hledat Boha, ty sám jsi Bohem…nemusíš hledat Nebe, ty sám jsi Nebem, nemusíš hledat sebe, ty sám jsi Sebou – nikdy ses neopustil…nemusíš hledat pravdu, ty jsi Pravdou…

HLEDÁNÍ DOKONALOSTI, JE HLEDÁNÍ ILUZE…to, co hledáte, je pod vašimi názory a věděním, které jsi doposud od společnosti nasával.

Stačí si sám sebe uvědomit…

Pokud nevidíš, že Bůh je všude kolem, i v tobě, zaměřil ses na iluzi…

Existuje spousta možností, které nás navrací zpět k „uvědomění si Sebe, Boha, Jednoty“…z mé vlastní zkušenosti mi nejvíce pomohla příroda…esence Australských kytek…

Velmi rychle mi změnily úhel pohledu, přeměnily vnímání a spojily sama se sebou a svou podstatou.

Kytky Australských květů změnily život tisícům lidí, včetně mě a mé rodiny. To vše, co čteš, je v tobě…kytky mi přinesly rychlá uvědomění skutečnosti a změnily život na vždy.

Pro každého člověka je v určitou dobu vhodná určitá kombinace kytek, ale jednu speciální jsem na základě svých zkušeností vytvořila – Jmenuje se VŠICHNI JSME HODNI LÁSKY. A nejenže jsem ji hodni, my jsme jí. Obsahuje kytky, které napomáhají vystoupit z názorového systému a otevřít se jinému vnímání, podrobnější popis kombinace esencí najdeš zde v této knize :

Kytky mohu nakombinovat jakkoli, dle tvého přání...jsou kytky, které tě vyvádí z iluze, kytky, které čistí pocit viny, kytky, které srovnávají dávání a přijímání, kytky, které přináší uvědomění a dodávají sílu...jsou úžasné a jsou zde pro nás...pro mě jsou darem od Boha...

Miluji jejich rychlé působení, ale zároveň jemnost, kterou vyznávají…působí v souladu tvé duše…tak silně, jak si tvá duše žádá…

Více o kytkách zde: https://www.vaiana.cz/australske-kvetove-esence/

Objednávat můžeš zde:https://www.vaiana.cz/kategorie-produktu/australske-kvetove-esence/

A pamatuj, že jsi zde proto, že JSI. ŽÁDNÝ JINÝ DŮVOD NEEXISTUJE…

Děkuji Všem, kteří se na knize Pátá dohoda podíleli, děkuji kytkám a předkům, kteří mě vedou každým okamžikem…

                                                                                       S láskou a úctou Vaiana

Tomáš Humhal
cross