Všichni v sobě máte léčivou sílu, ať tomu věříte nebo ne...

10. 4. 2020

Dnes ráno jsme měla pocit, že mám něco napsat…ale věděla jsem jen část a tak jsem to nechala být a pak to přišlo…tak jako vždy přijde inspirace ve chvíli, kdy nepřemýšlíte a kdy se o nic nesnažíte…

Inspiraci nemůžeme vymyslet…tu můžeme jen přijmout…a jak jí můžeme přijmout, když jsme zavření v myšlenkách? To je jakoby jsme měli zavřené dveře a ona krásná inspirace klepala na dveře…

A tak to je…

Všichni v sobě máme velký potenciál, díky kterému se můžeme sami uzdravovat, dávat ostatním a zároveň vědět, co je pro nás nejlepší….mnoho lidí se již vydalo cestou pravdy a lásky…ovšem co je pravda? Pravda je důvěřování svým pocitům, které cítíme na základě vlastní zkušenosti…pravda je soulad se zákonitostmi Vesmíru…

Bohužel někteří zatím více důvěřují ostatním více, než sami sobě….

Teď se vrátím k potenciálu, který máme v sobě úplně všichni a to bez vyjímky a je jedno, jestli tomu věříte, máte ho tam a jste mnohem úžasnější, než si o sobě myslíte…

Popíšu z vlastní zkušenosti:

Dlouhodobé zdravotní problémy mě dotlačily k různým léčebným metodám od západní medicíny po východní, prošla jsem mnoha terapeuty – ať to byla terapie cesta, léčení energií, kraniosakrální terapie, suchá jehla, shia-tsu, metoda ruš, terapie theta, australské květové esence, kvantová terapi, šamanka…no jízda to byla slušná….pak přišel okamžik, kdy mi utkvěla slova jedné terapeutky – Jany Van Camponelle – přestaňte hledat zprostředkování léčebné síly přes druhé, ale najděte ji v sobě…vy se musíte naučit se se sílou v sobě spojit a začít léčit sama sebe…tenkrát jsem byla připravená uvěřit v sebe a svou sílu…začala jsem praktikovat to, co mi doporučila…ladit se na své srdce, prostě se ztišit a vnímat, jak tluče, že prostě jen je…za měsíc jsem začala pociťovat v srdeční oblasti šimrání a vždy, když jsem se nacítila na srdce, jsem se zastavila…pocit klidu mě zastavil…byla to nádhera…od té doby se mi začalo ulevovat…

Všichni máme možnost se spojit s naší silou…všichni si zasloužíme žít svůj radostný život a naplnit si svá přání a potenciál ve prospěch celku…

Všechny terapie, které existují jsou velkým požehnáním…požehnáním pro ty, co potřebují pomoct s uzdravením věcí, které brání v setkání se  s touto silou…tím, že jsem si vše prošla a očistila mi bylo odměnou setkat se s ní…ale nemyslím, že je podmínkou projít vše a běžět maraton, věřím, že stačí začít tím, že…

-vždy jednáme ve prospěch celku a dáváme druhým

-známe a respektujeme své pocity

-vždy jsme k sobě a k okolí upřímní, i když můžeme ublížit…jak jinak máme pěstovat sebelásku a ukazovat druhým lidem jejich nevyřešené limity?

-zbavme se očekávání…ty plynou pouze ze strachu z nedostatku…očekávání vyjadřují sobectví a strach…zavírají cestu k hojnosti…někdy, když nedostaneme to, co chceme, je požehnáním ….

-používejme selský rozum

-nikdy nedělejme to, co necítíme nebo pochybujeme…

-a především UVĚDOMOVÁNÍ SI- uvidět své chyby, převzít zodpovědnost za sebe…to je velký krok, který povolí strnulost podvědomí a mříže se začnou bortit…

Hlavním poselstvím dnešní inspirace je

 – věřte v sebe, věřte ve svou sílu, která je schopná uzdravit vše…

-jedna s možností přijímání léčivé síly je metodou Bruna Grooninga…zde jsou výsledky opravdu prokazatelné…17 000 lidí vyléčených duchovní cestou…

-také mě nadchla a velmi pomohla technika Hooponopono…kniha Svět bez hranic volně ke stažení ne netu…nejde jen o odříkávání léčebné formulky, jak si mnozí myslí…jde o přijetí zodpovědnosti za to, co prožívají i ostatní, nejen já a to už je vyšší úkol………..dovede přijmout to, že co prožíváte si způsobujete na určité úrovni své bytosti sami?  A že pokud jste součástí  jakéhokoli problému či jste obklopeni negativními lidmi, sami svým nastavením způsobujete? Tohle je pro mě převzetí zodpovědnosti za sebe a tím za ostatní, protože neexistuje jen já, ale my…všichni jsme jedno…

-nemůžeme být jedno a zároveň ukazovat prstem – tohle je jeho problém a tento můj…to prostě nejde…

Tím, že jsem pochopila, že si sama způsobuji zdravotní problémy a že si sama způsobuji, jak se ke mně chovají druzí, jsem začala automaticky odpouštět všem i sobě…a už jsem se na nikoho nezlobila…protože zloba, to je jen iluze naší mysli…

A jelikož miluji květiny, našly by se dvě lásky, která pracují s těmito zásadními tématy…obě jsou  spirituální a pracují s vyššími čakrami…

ANGELSWORD – andělský meč, andělská slova…lidstvo se dostává na další spirituální úroveň a proto přichází kytky, které takto pracují…na vyšších frekvencích

-dokáže spojit člověka se sebou, aby věděl, co je pro něj opravdu důležité – u malých dětí skvělá – aby byly stále ve spojení se sebou a nenechaly se dospělými zmanipulovat do uměle vytvořených rolí…

-je skvělá u poruch příjmu potravy – člověk si vytvoří špatnou představu o svém těle a vidí jen iluzi…esence pomůže uvidět se dokonalý takový, jaký jsem…pomáhá zbavit se destruktivních myšlenek ve své hlavě a objektivně zhodnotit svůj zdravotní stav…

-čistí auru od negativních energií a ruší škodlivá propojení s ostatními lidmi…i těmi nejbližšími

-zároveň otvírá člověku zpřístupnění genetické paměti – to, co se naučil v minulých životech

Čistí i prostor od negativních vlivů a doporučuje se u masérů či terapeutů jako ochrana rukou a vlastní aury…je obsažen ve spreji Spaceclearing a krému Emergency.

-může se aplikovat na energetické místo pod pupíkem – Moře – velké očištění těla

-ráda si jej kapu do koupele, vždy se mi velmi uleví…

Příběh s Angelswordem – malý chlapec nemohl ve svém pokoji usnout, plakal a říkal mamince, že vidí pána v šedém kabátu…po aplikaci Spreje s obsahem této kytky za pár dnů chlapec klidně spal, pán už odešel…

-moje mamka říkala, že v noci slyší, jak někdo chodí po bytě…jakoby tam s ní někdo byl…po pár dnech, kdy jsem byla na návštěvě a stříkala Spaceclearing už si na nic nestěžovala…

SYDNEY ROSE: působí na 9.a 10.čakru (Budhovo a Kristovo vědomí)

-přišla pomoct lidstvu přesně 19.8.1999 – je to datum prvního dne důležitého cyklu transformace lidstva jako klíčová esence pro novou vývojovou fázi našeho vědomí…přinese uvědomění si jednoty, že separace neexistuje, co jinému dělám, dělám sobě…a to doslova…léčí pocity opuštěnosti, samoty, že nejsme milováni…

-po této kytce jsem cítila, že si přeji spolupracovat a cítím po ní velký soucit s ostatními…prostě univerzální lásku

-při výrobě této esence Ian White dostával  neustále vzkazy – vrchol koruny, vrchol koruny – tato esence je vrcholem všech 69 květin…co je víc než univerzální láska?

Příběh ženy – žena pociťovala negativní energie svých spolubydlících, sama pracovala s energiemi a byla velmi vnímavá…díky esenci si připomněla jednotu a přijetí každého jedince takového, jaký je…a tohle mám vyzkoušené…když si nevztahujeme osobně pocity druhých lidí, neobviňujeme a zůstaneme v lásce, neovlivní nás nic špatného, jsme pod velkou ochranou…

Přeji všem, aby pocítíli svou obrovskou sílu, aby pocítili jednotu a spolupráci…

S láskou a úctou Vaiana

Tomáš Humhal
cross