Zlatá cesta

Zlatá cesta

osobním průvodcem na tvé cestě

"Zlatá cesta přichází pro toho, kdo si dovolí osobní péči a podporu na jeho cestě životem, kdo prostě a jednoduše vnímá, že to tak pro něj má být..."

Vnímám, že dříve nebo později, si každý z nás na této planetě, projde svou proměnou, která člověka navrací do jeho podstaty bytí. Zjednodušeně se stává opravdu sám sebou. Všichni se stáváme opět mocnou silou klidu, která tvoří bez našeho přičinění a beze snahy.

Říkám ti nyní, že ti náleží zpět to jednoduché, klidné a pečující...to, co je stabilní a co se o tebe vždy postará. Záměrmě píšu TO, které můžeme pojmenovat moudrostí, silou, vesmírem, božstvím, bytím.

"Už jsi to dávno měl a ty to víš, jen ses nechal myslí a okolnostmi přesvědčit o tom, že to tak není."

Na Zlaté cestě se navrátíš k původnímu prostoru, kterým jsi a který je připraven o tebe pečovat ve všech oblastech tvého života s mým osobním vedením...tento prostor klidu vždy připraven byl. Nyní je čas nechat jej tvořit tvůj plný život.

Láska je vesmírný zákon, láska v podobě nic, v podobě prázdnoty, ve které když setrváš, vše bude ti dáno...

Zlatá cesta zahrnuje:

Úvodní setkání na skypu v délce 1,5 hodiny, kde zjistíme, jak na tom jsi. Naplánujeme další setkávání a připravíme první Australské květové esence na míru. Samozřejmě při každém setkání a komunikaci osobně či na dálku, bude již probíhat ve tvém životě harmonizace toho, co je třeba.

3x osobní léčivé setkání v délce 2 - 2,5 hodiny ( s ohledem na vzdálenost je možný i skype ), kde si budeme povídat o všem a také uvolňovat to, co se může jevit jako stagnující. Dále rozpouštět to staré, ukotvovat se v novém, prožívat stav bytí - neboli tvé síly. Jedná se o intenzivní setkání v prostoru bytí, kde se dějí okamžité změny ve tvém životě. Léčivá síla bude v tobě nadále upravovat to, co je v následujícím období potřeba.

4x esence na míru dle tvého vývoje a dle situace, ve které se budeš nacházet.

Komunikace kdykoliv emailem a skrze mé odpovědi harmonizace na dálku.

Vyrovnávací energetická hodnota za Zlatou cestu je 30.000 Kč

Zlatá cesta

S láskou Vaiana

Pro objednání Zlaté cesty mě kontaktujte

svatba
Tomáš Humhal
cross